Utforska RECILIOs system för förbättrat arbetsmiljöarbete

We are reinventing psychosocial risk management (PSRM). Everything from continuous assessment and AI-generated action plans, to training and implementation. All within one system.

Så fungerar det

Analys

Vi börjar med att utvärdera din organisation och dina anställdas välmående. Vi tittar på faktorer såsom sjukskrivning, rehabilitering och medarbetarundersökningar.

Sedan använder vi AI för att analysera datan och baserat på resultaten skapas ett åtgärdsprogram – d.v.s. en skräddarsydd arbetsmiljöinsats. Programmet pågår vanligtvis i 6-12 veckor och omfattningen anpassas utifrån organisationens behov.

Implementera

Arbetsmiljöinsatsen sker till största delen på RECILIOs plattform som guidar dig steg-för-steg genom ditt skräddarydda psykosociala arbetsmiljöarbete.

I denna fas guidas du som ledare, HR-professionell eller chef steg-för-steg och förses med material i form av workshops, checklistor, medarbetarundersökningar och uppföljningar.

To ensure long lasting effects, it's importan to monitor and maintain healthy work environment

Vidmakthåll

När arbetsmiljöinsatsen är avslutad ger vi dig råd hur du kan fortsätta jobba med att förbättra och optimera din arbetsmiljö i framtiden. Genom plattformen får du en analys av programmets effektivitet och skräddarsydda rekommendationer om hur du ska gå tillväga för att fortsätta optimera arbetsmiljön.

Eftersom utmaningarna i arbetsmiljöarbetet ständigt förändras ger RECILIOs plattform alltid möjlighet till vidareutveckling.

Ett komplett system för arbetsmiljöhantering

Holistiskt

Allt arbetsmiljöarbete dokumenteras enkelt på RECILIOs plattform vilket gör det enkelt att implementera och säkerställa att alla insatser genomförs och följs upp.

Effective

Med hjälp av maskininlärning finns en uppföljning av arbetsmiljöinsatsens effekt och uppdaterade rapporter.

Tillförlitlig

Allt material baseras på de nysaste vetenskapliga rönen och följer legenliga krav.

Bli certifierad

Show off what an amazing employer you are!

After completing the programme, you can download a certificate that shows how exactly psychosocial risk management has been carried out in your organisation.

Certification after managing psychosocial risks in your organisation

Want to know more? Get a 30-minute demo

What you can expect:
  • A zero-commitment, personalized demo

  • Answers to any questions you have and an idea of how our step-by-step solution works for mastering psychosocial workplace challenges

  • A live RECILIO System walk-through and a look at features that help you save time, money, and effort