Utforska RECILIO’s system för förbättrat arbetsmiljöarbete

Vi revolutionerar din organisations psykosociala arbetsmiljöarbetete. Allt från kontinuerlig välmåendeanalys och e-kurser till AI-genererade arbetsmiljöinsatser, till verktyg för att skapa handlingsplaner och implementera dem. Allt inom ett system.

Så fungerar det

The first step is to correctly identify and analyse

Analys

Vi börjar med att utvärdera din organisation och dina anställdas välmående. Vi tittar på faktorer såsom sjukskrivning, rehabilitering och medarbetarundersökningar.

Sedan använder vi AI för att analysera datan och baserat på resultaten skapas ett åtgärdsprogram – d.v.s. en skräddarsydd arbetsmiljöinsats. Programmet pågår vanligtvis i 6-12 veckor och omfattningen anpassas utifrån organisationens behov.

Implementera

Arbetsmiljöinsatsen sker till största delen på RECILIOs plattform som guidar dig steg-för-steg genom ditt skräddarydda psykosociala arbetsmiljöarbete.

I denna fas guidas du som ledare, HR-professionell eller chef steg-för-steg och förses med material i form av workshops, checklistor, medarbetarundersökningar och uppföljningar.

To ensure long lasting effects, it's importan to monitor and maintain healthy work environment

Vidmakthåll

När arbetsmiljöinsatsen är avslutad ger vi dig råd hur du kan fortsätta jobba med att förbättra och optimera din arbetsmiljö i framtiden. Genom plattformen får du en analys av programmets effektivitet och skräddarsydda rekommendationer om hur du ska gå tillväga för att fortsätta optimera arbetsmiljön.

Eftersom utmaningarna i arbetsmiljöarbetet ständigt förändras ger RECILIOs plattform alltid möjlighet till vidareutveckling.

Ett komplett system för arbetsmiljöhantering

Holistiskt

Allt arbetsmiljöarbete dokumenteras enkelt på RECILIOs plattform vilket gör det enkelt att implementera och säkerställa att alla insatser genomförs och följs upp.

Effektiv

Med hjälp av maskininlärning finns en uppföljning av arbetsmiljöinsatsens effekt och uppdaterade rapporter.

Tillförlitlig

Allt material baseras på de nysaste vetenskapliga rönen och följer legenliga krav.

Bli certifierad

Visa vilken fantastisk arbetsgivare du är!

Efter avslutat program kan du ladda ner ett intyg som visar hur du arbetat med arbetsmiljön och hur du hanterat de psykosociala riskerna och främjat friskfaktorerna i din organisation.

Certification after managing psychosocial risks in your organisation