Ett komplett välmåendesystem

Från datadrivna insikter, e-kurser och support, till guider som gör det enkelt att genomföra workshops och implementera handlingsplaner: Vår plattform innehåller allt du behöver för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och driva förändringar genom hela din organisation
Graphic of the phases of the process: Map, master and optimized

Hur hjälper RECILIOs plattform dig att förbättra arbetsmiljön i hela din organisation?

Vår tjänst ger dig och ditt team allt du behöver för att undersöka, förstå och proaktivt öka din organisations välbefinnande och produktivitet

 

Under kartläggningsfasen – MAP – djupdyker vi för att förstå din organisations nuvarande psykosociala arbetsmiljö, den psykisk hälsa hos din personal och din organisations risk- och friskfaktorer. Genom undersökningar, dataanalyser och skräddarsydda checklistor kommer vi att skapa en fullständig överblick över din organisations nuvarande tillstånd och utmaningar. Utifrån det kommer vi sedan att skapa en skräddarsydd abetsmiljöinsats – ett program garanterat kommer att lösa din egen unika arbetsmiljöutmaning.

Detta steg ingår i några av våra prispaket. Om du vill veta mer hur vi stöttar dig är du välkommen att kontakta oss!

Sluta slösa tid, energi och pengar på oinspirerande chefsutbildningar! Lär dig mer om hur du kan forma din organisationer med vetenskapligt förankrade metoder i korta och skräddarsydda e-kurser. Utforska våra digitala kurser och få värdefull vägledning för att hantera i alla typer av arbetsmiljöutmaningar.

Vi är här för att utrusta dig med de material och verktyg som behövs för att driva tillväxt inom organisationen, på alla nivåer. Med vårt material kommer du som chef på både strategiskt och operativ nivå, eller som HR-expert att kunna vidta åtgärder och effektivt hantera psykosociala risker samtidigt som du främjar frisk-faktorer. Materialet inkluderar checklistor, korta infoblad, material för att hålla workshops, skript, guider och övningar för teamaktiviteter, handlingsplaner och informativa presentationer kring olika psykosociala ämnen, som t.ex.eengagemang, produktivitet, stress och burnout.

RECILIO finns här för att öka er organistions produktivitet, tillväxt och utveckling. Vi håller dig informerad och inspirerad med regelbundna uppdateringar om nya studier, trender, evenemang och engagerande aktiviteter för ledare, team och individuella medarbetare. Vårt mål är att tillhandahålla information som driver produktivitet och bidrar till att skapa en hållbar arbetsplatsmiljö.

Under alla faser kommer vi att finnas vid din sida för att erbjuda värdefullt stöd och vägledning. Vi är här för att svara på alla frågor du kan tänkas ha och ger dig tillgång till supporttimmar med våra dedikerade konsulter. Räkna med att vi finns där för att guida er steg för steg och säkerställa att era arbetsmiljöinsatser blir en framgång.

Bli en expert på psykosocialt arbetsmiljöarbete

Djupdyk i våra vetenskapligt förankrade, korta och effektiv e-kurser.

Medarbetarengagemang - Guide för arbetsgivare, ledare och chefer

Medarbetarengagemang

Guide för att minska stress & utbrändhet - för arbetsgivare och chefer

Stress och Utbrändhet

Ledarskapsguide för organisationer och strategiska och operativa chefer

Ledarskap

Kommunikationsguide för arbetsgivare och chefer

Kommunikation

Teamproduktivitetsguide för arbetsgivare och chefer

Grupproduktivitet

Suicidprevention för arbetsgivare och chefer

Suicidprevention

Grouppdynamik guide för arbetsgivare och chefer

Gruppdynamik

Can’t decide? Get a 30-minute demo

What you can expect:
  • A zero-commitment, personalized demo

  • Answers to any questions you have and an idea of how our step-by-step solution works for mastering psychosocial workplace challenges

  • A live RECILIO System walk-through and a look at features that help you save time, money, and effort