Vad är cookies (kakor)?

Cookies (”kakor”) utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder kakor bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av kakor är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

RECILIOS användning av kakor

RECILIO använder kakor för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär Om du ger oss tillåtelse att samla och lagra kakor gör vi det medan du rör dig på vår webbplats.

RECILIO använder två typer av kakor. Den ena typen är en varaktig kaka som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

RECILIO använder inte tredjepartskakor och inte heller kakor för marknadsföringsändamål.

Vi på RECILIO hanterar kakor i enlighet med Dataskyddslagen. Det betyder att vi hanterar kakor på samma sätt som vi hanterar personuppgifter. Vi värdesätter din integritet och kommer alltid se till att värna om din integritet samtidigt som vi försöker skapa en trevlig upplevelse när du besöker vår webbplats.

Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar kakor. Detta gäller vid alla former av kakor – däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när kakor endast används för att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär eller när vi med egna verktyg mäter webbtrafiken på vår webbplats, så kallade nödvändiga kakor.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några kakor.

Om Recilio börjar använda andra former av kakor som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut uppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya kakor och ges möjligheten att samtycka till lagring av kakorna i fråga innan de lagras hos dig.

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på RECILIOS webbplats, som exempelvis inloggning och kontakta oss för en demo.