Skapa en välmående arbetsplats

Öka medarbetarnas produktivitet och hantera arbetsplatsens utmaningar med vårt vetenskapligt förankrade välmåendesystem som gör arbetsmiljöarbetet enkelt < /h6>

Vetenskap – grunden i allt vi gör

Vårt team består av experter inom tillämpad arbets- och organisationspsykologi. Tack vare vår digitala plattform, vårt evidensbaserade förhållningssätt och de metoder vi har utvecklat kan vi erbjuda våra kunder en komplett, steg-för-steg-lösning som hjälper er organisation att självständigt hantera psykosociala utmaningar på arbetsplatsen.

Spara pengar, tid och energi

85 % av organisationer lyckas inte hantera psykosociala risker och skapa en hälsosam arbetsmiljö. Vi är specialiserade på att guida dig mot framgång!

Skräddarsydda program skapade för att lösa alla olika typer av arbetsmiljöutmaningar
Holistisk tillvägagångssätt som inkluderar alla nivåer i din organisation
Vetenskapligt förankrade metoder som guidar dig steg för steg i en digital plattform

Vårt välmåendesystem är så mycket mer än en medarbetarundersökning

Våra E-kurser

Uppmuntra kontinuerligt lärande i ditt team och ge dem tillgång till individuell och skräddarsydd kompetensutveckling

Handlingsplaner

Följ en plan för att effektivt ta itu med problem som utbrändhet, engagemang och mellanmänskliga konflikter samtidigt som du kar dina medarbetares välbefinnande

Workshops

Läs alla psykosociala utmaningar med hjälp av våra enkla och engagerande verktyg</span

Rapporter

Få detaljerade rapporter om framsteg, nyckeltal och värdefulla insikter från datadrivet beslutsfattande

Gruppövningar

Lätta övningar för individer och team som är skapade för att främja en psykologiskt trygg atmosfär där anställda bättre kan samarbeta och stödja varandra

Support

Vi vet hur utmanande det kan vara att hantera arbetsmiljproblem på arbetsplatsen. Få expertvgledning, support och rätt hjälp i rätt tid

En vetenskaplig läsning för hela din organisation

Hur kan våra verktyg leda till förändring på alla nivåer i er organisation?

För organisationen:

Organisationsutveckling

Skapa och förbättra strategier, policier och praxis för organisatorisk framgång
 • Forma organisationskulturen
 • Skapa och förbättra organisatoriska policier
 • Definiera ml för varaktig förändring

För chefer och ledare:

Excellent ledarskap

Utrusta chefer med kunskap och effektiva verktyg för att hantera arbetsmiljöns alla utmaningar
 • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för chefer och ledare
 • Få datadrivna insikter och agera proaktivt
 • Implementera skräddarsydda handlingsplaner som ligger i linje med organisationens mål

För team och medarbetare:

Teamutveckling

Optimera samarbete, engagemang och resultat
   • Skapa en psykologiskt trygg miljö för meningsfulldialog
   • Genomför organisationsomfattande förändringar
   • Säkerställa medarbetarnas inkludering genom hela processen

  </ul >

Investera i dina medarbetare – investera i din organisation!

Hur fungerar det?

Välj det paket som passar ditt företags unika behov

Få insikter, kunskap och varaktig förändring genom våra effektiva steg-för-steg-program

Håll dig uppdaterad kring arbetsrättsliga krav samtidigt som du arbetar proaktivt med dina anställda och din organisation med systematisk arbetsmiljöarbete

RECILIO – En introduktion

Vilka är vi på RECILIO?

Lär dig mer om psykosocialt arbetsmiljöarbete

Lär dig mer om RECILIOs PSRM-system