Smarta digitala verktyg för en frisk & produktiv arbetsplats

RECILIOs digitala hälsoprogram ökar välmåendet och produktiviteten hos medarbetare, team och ledarskap

  • Skapat av arbetsmiljöexperter

  • Metoder baserade på vetenskapliga principer

  • Utformade efter arbetsmiljölagens krav

BOKA DEMO

Förbättra personalens hälsa & eliminera onödiga kostnader

Medelstora företag förlorar årligen 5 miljoner kr på grund av mental ohälsa kopplat till sjukskrivningar och produktivitetsförlust.
Det lönar sig att investera i välmående. RECILIOs hälsofrämjande är utvecklade med hjälp av metoder som bevisat kan ge en ROI på 14x pengarna.

Agera för hållbara resultat

RECILIO är så mycket mer än bara en medarbetarundersökning. Vi guidar och ger er tillgång till allt material ni behöver för att strukturera och självständigt bedriva ert interna arbetsmiljöarbete – professionellt, enkelt, effektivt

Läs mer

Höj välmåendet i din organisation

För dig som vill förbättra välmåendet i din organisation erbjuder vi just nu ett begränsat antal platser i en av våra pilotstudier

Kontakta oss

SKAPA EN POSITIV & PRODUKTIV ARBETSMILJÖ

MINSKA SJUKFRÅNVARO
& PERSONALOMSÄTTNING

ÖKA MEDARBETARNAS ENGAGEMENG

RECILIO på 2 minuter

Vanliga frågor

Nej, RECILIO ger tillgång till allt som behövs för att självständigt genomföra ett hälsofrämjande program. Plattformen inkluderar regelbundna medarbetarundersökningar, en e-learning plattform där HR och chefer får tillgång till all nödvändig kunskap, samt material för workshops och möten som genomförs tillsammans med medarbetare. Recilio.se guidar steg för steg genom hela processen.

Ja, eftersom programmet anpassas efter arbetsgruppens storlek optimeras effekten för alla typer av arbetsgrupper.

I enlighet med arbetsmiljölagstiftningen är organisationer ansvariga för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa en varaktigt hälsosam arbetsmiljö.
Det innebär i korthet att recilio.se hjälper dig uppfylla arbetsmiljölagens krav genom att tillgängliggöra:

1) regelbundna undersökningar och bedömningar av risk- och friskfaktorer genom adaptiva medarbetarundersökningar
2) kunskap och konkreta strategier för hur HR och chefer kan skapa en hälsofrämjande arbetsplats tillsammans med medarbetarna
3) kontinuerlig dokumentation av de åtgärder som genomförts
4) uppföljning och mätning av effekten av arbetsmiljöarbetet

Efter genomfört program kan ni välja att ladda ned ett certifikat som bevisar ett er organisation utfört ert arbetsmiljöarbete på ett lagenligt sätt

recilio.se guidar och stödjer dig som HR och chef genom alla steg i det skräddarsydda hälsofrämjande programmet.
Du får därmed tillgång till medarbetarundersökningar, djuplodade analyser, en e-learning plattform, presentationsmaterial, checklistor och manualer för workshops. Under hela processen erbjuder RECILIOs arbetsmiljöexperter även stöd och råd.

Recilio.se är en helhetslösning som hjälper till att strukturera och effektivisera ert redan befintliga arbetsmiljöarbete. Det kan innebär att vi kan stötta er med punktinsatser som kompletterar era egna arbetsmiljöinsatser, eller hjälpa er med arbetsmiljöarbetets alla delar.
Vårt mål är ju att ni som organisation ska bli bättre på att självständigt främja hälsan i organisationen. Därför ligger vårt fokus på att ge er tillgång till ett digitalt verktyg som hjälper er att uppnå varaktiga resultat. Vi säkerställer effekten av våra hälsofrämjande program genom att designa dem utifrån de mest vedertagna och aktuella forskningsrönen inom arbets- och organisationspsykologi. Samtidigt evaluerar och vidareutvecklar vi våra metoder löpande. Vår process bygger också på ständig anpassning – därför utvärderas programmets effekt kontinuerligt och anpassas utefter er unika situation.

Programmets längd varierar och anpassas efter varje organisations behov och förutsättningar. RECILIOs arbetsmiljöexperter skapar tillsammans med din organisations arbetsmiljöansvariga parter ett schema som passar er unika situation. Normalt sett löper dock ett program mellan 6-12 veckor.

Persondata hanteras i strikt anonymiserad form i enlighet med GDPR och sparas på servrar inom EU. Du kan hitta mer information genom att klicka här eller på länkarna längst ned på sidan.

Vill du veta mera om våra program? Besök gärna vår Produktsida!

Vill du veta mer om RECILIO och vårt team? Besök gärna Om Oss!

Boka en demo idag!

Fyll i formuläret eller skicka oss ett e-mail till info@recilio.com and vi återkopplar så snart vi kan!