GDPR

Vi på RECILIO bryr oss mycket om din personliga integritet!

Därför välkomnar och stöder vi den allmänna dataskyddsförordningen eftersom den är starkt grundad i principerna om mänskliga rättigheter och tjänar till att stärka alla individers rättigheter.

Eftersom transparens är viktigt för oss på RECILIO har vi lagt till information om GDPR och hur vi arbetar med att skydda dina personuppgifter i texten nedan. Om du vill veta mer om GDPR rekommenderar vi starkt den svenska integritetsskyddsmyndighetens webbsida – www.imy.se.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU: s dataskyddsförordning och den trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med lagen är att stärka individers rättigheter och skydd under behandling och hantering av personuppgifter. Du kan se lagen i sin helhet genom att klicka här.

Förordningen påverkar alla företag, organisationer och branscher som hanterar personuppgifter och kommer bland annat att medföra krav på nya rutiner för att tillhandahålla säker hantering. Om en organisation inte följer lagen kan det resultera i omfattande böter.

GDPR i Sverige

Swedish I Sverige är GDPR bara en del av alla lagar som skyddar enskildas personers integritet och personuppgifter. Den förstärks alltså av ett antal ytterligare lagar, förordningar och författningar. Det viktigaste tillägget är dataskyddslagen “SFS2018:18” Den innehåller anpassningar till svensk lag, och även tillägg, till exempel att även statliga institutioner kan få böter om de inte följer lagen.

GDPR behandlar enkelt yttryckt 6 principer som bland annat anger att företag som är personuppgiftsansvariga måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att kunna behandla personuppgifter.

Sammanfattningsvis kan vi:

  1. endast samla in personuppgifter för specifika, specifikt angivna och legitima ändamål
  2. inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålen
  3. ska se till att personuppgifterna är korrekta
  4. ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
  5. ska skydda personuppgifter, till exempel så att obehöriga inte har tillgång till dem och så att de inte går förlorade eller förstörs
  6. ska kunna bevisa att vi lever upp till dataskyddsförordningen och hur vi gör det.

Hur arbetar RECILIO med GDPR?

På Recilio är GDPR en hörnsten i allt vi gör. Vi är mycket medvetna om hur mycket förtroende du som användare har för vår tjänst och gör ständigt vårt bästa för att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina uppgifter.

Regelbundet och systematiskt använder vi denna checklista för att övervaka våra interna rutiner. Därmed säkerställer vi att vi samlar in och hanterar våra kunders personuppgifter i enlighet med nödvändig lagstiftning.

Vi har ett genomtänkt säkerhetsarbete, med en tydlig informations- och säkerhetspolicy, och har utformat alla våra tjänster och interna rutiner med personlig integritet i fokus (så kallad ”Privacy by Default and Design”).

Dessutom vill vi göra det enkelt för dig att hitta all information du behöver:

  • I vår integritetspolicy(Privacy Policy) säkerställer vi varje enskild användares integritet samt rätten till egna uppgifter, rätten att extrahera, korrigera och radera.En begäran om raderingkan göras via detta formulär.
  • I vår DPA kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter. Vi säkerställer alltid att överföring och lagring av data är krypterade och att data lagras säkert i våra servrar inom EU, liksom utanför EU/ESS med fullt skydd i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi skyddar våra servrar med bland annat brandväggar och strikt åtkomstkontroll med spårbarhet och försäkran om hög tillgänglighet.
  • Slutligen, i våra användarvillkor, hittar du hur du kan använda materialet som finns på webbplatsen.