Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna program är för närvarande stängd

Hej och välkommen till RECONCILE BAS

Konflikthantering är det kanske mest utmanande området inom arbetslivet. Men det är samtidigt också den fas där vi lär oss mest och får möjlighet att bygga upp en sann samarbetsanda.
I det här programmet – RECONCILE BAS – kommer du att få förståelse och konkreta verktyg för att kunna bygga upp en sund konfliktkultur.
Programmet kan sedan utökas med RECONCILE+ där du får möjlighet att lära dig mer kring hur man kan medla och lösa mer utmanande konfliktsituationer.


Den som kan välja sina strider kommer att i slutänden stå som segrare.

Sun Tzu

Klicka på “Introduktion” i tabellen nedan för att börja!