Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna program är för närvarande stängd

Hej och välkommen till RECONCILE BAS – Steg 2

Det har nu blivit dags att börja agera för att sakta med säkert lösa konflikter och bygga upp en sann samarbetsanda.
I det här steget i programmet – RECONCILE BAS – kommer du att få stöd från din konsult i form av workshops och möten, men även tillgång till konkreta verktyg som du använder på egen hand i din grupp. Samtliga insatser har som mål att bygga upp en sund konfliktkultur där arbetsgruppen stärks, rutiner för konflikthantering ses över och vi optimerar möten etc. för att möjliggöra tidig konflikthantering.
Kom ihåg att RECONCILE BAS enbart är det första programmet. RECONCILE+ är nästa steg. Där får du möjlighet att lära dig mer kring hur man kan medla och lösa mer utmanande konfliktsituationer.


Den som kan välja sina strider kommer att i slutänden stå som segrare.

Sun Tzu