Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna program är för närvarande stängd

Välkommen till Del 2:1 av RECONCILE BAS


I den här delen av programmet – RECONCILE BAS – kommer du att få förståelse och konkreta verktyg hantera en akut konflikt.


Den som kan välja sina strider kommer att i slutänden stå som segrare.

Sun Tzu