Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna program är för närvarande stängd

Hej och välkommen till RECONCILE BAS – Del 1 – Konfliktkunskap

Konflikthantering är det kanske mest utmanande området inom arbetslivet. Men det är samtidigt också den fas där vi lär oss mest och får möjlighet att bygga upp en sann samarbetsanda.
I den här delen av programmet – Konfliktkunskap – kommer du att få kunskap och förståelse som hjälper dig att bygga upp en sund konfliktkultur.


Den som kan välja sina strider kommer att i slutänden stå som segrare.

Sun Tzu