Övningar – test

Information om övningen

RECONCILE BAS – Konflikthantering

Gruppövning – Medarbetare

ca 30 minuter beroende på gruppstorlek

Vad handlar övningen om?

“Gruppövning: “Fallexempel” är tänkt som en introduktion till just temat konflikter och kan användas när man vill få medarbetare att börja tänka till och diskutera kring temat på ett öppet sätt.

Själva övningen introducerar ett fallexempel kring en relationskonflikt på en arbetsplats. Tanken bakom övningen är att ge medarbetarna tillfälle att diskutera kring vad som utgör en konflikt och vilka blockeringar som finns hos individerna.

Vad behöver du förbereda?

Börja med att skriva ut eller ge medarbetarna digital tillgång till fallexemplet.

Under övningen: Om din arbetsgrupp är stor ska du dela in deltagarna i mindre grupper (3-7 personer/grupp).
Låt dem sedan läsa igenom övningen på egen hand och börja diskutera frågorna med varandra i ungefär 15-20 minuter. Under tiden kan du gå runt och lyssna på vad som sägs. I nästa steg är det upp till medarbetarna att redovisa det de kommit fram till inför helgrupp och föra en gemensam diskussion.

Din roll som facilitator: i den här övningen handlar om att observera mer än att styra. Självklar får du ge tips och råd men kom ihåg att ditt mål är att samla information kring hur medarbetarna tänker, och att det inte handlar om att värdera det som sägs.

error: Content is protected !!