Formulär för radering av personuppgifter och data

Du kan använda det här formuläret för att hävda din rätt att radera sparad personlig information Vänligen skicka in alla uppgifter i de angivna fälten nedan och avsluta genom att klicka på “slutför” i slutet av sidan.

Dina personuppgifter

Var vänlig fyll i dina personuppgifter

Om du själv inte är den registrerade, kommer vi att be dig att bifoga detaljer om den registrearede längre ned i formuläret.

Detaljer om den registrerade (om du agerar på den registrerades vägnar)

Fyll i personuppgifterna för den registrerade. Om du själv är den registrerade kan du lämna dessa fält tomma.

Verifiera din identitet

För att säkerställa att vi raderar uppgifter om rätt person kräver vi att du förser oss med bevis, antingen om din egen personliga identitet och adress om du är den registrerade, alternativt för personen du företräder

Villkor

Med tanke på känsligheten i att radera personuppgifter kräver GDPR artikel 17.1 att vissa villkor är uppfyllda innan en begäran kan övervägas. Vänligen ange skälet till att du vill att dina uppgifter ska raderas och bifoga eventuella dokument som motiverar din begäran

Du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi ursprungligen samlade in dem *
Du godkänner inte längre vår behandling av dina personuppgifter *
Du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter som är din rätt enligt artikel 21 i GDPR *
Du känner att dina personuppgifter har behandlats olagligt *
Du anser att vi är juridiskt skyldiga enligt EU eller annan medlemsstat att radera dina personuppgifter. *
Du är ett barn, du representerar ett barn , alternativt var du ett barn vid tidpunkten för databehandlingen och du anser att dina personuppgifter användes för att erbjuda dig sämhällstjänster *

Beskrivning av information

Vänligen notera att:

  • Under vissa omständigheter, där radering skulle påverka yttrandefriheten negativt, motsäga en rättslig skyldighet, agera mot allmänintresset på folkhälsoområdet, agera mot allmänintresset inom vetenskaplig eller historisk forskning eller förbjuda etablering av ett juridiskt försvar eller utövande av andra rättsliga anspråk, kanske vi inte kan radera den information du begärde i enlighet med artikel 17.3 i GDPR. I sådana fall kommer du att informeras omgående och få fullständiga skäl för det beslutet.
  • Även om vi i de flesta fall kommer att radera de personuppgifter du begär, förbehåller vi oss dock rätten att i enlighet med artikel 12.5 i GDPR ta ut en avgift eller avslå begäran om den anses vara "uppenbart" ogrundad eller överdriven. Vi kommer dock att göra allt för att radera dina personuppgifter, om så är lämpligt.

Observera att alla försök att vilseleda kan leda till åtal.

Bekräftelse av villkor *